۱-ازدواج
طبق قانون موجود ٬ " شرط اجازه پدر " اولین قدم برای ازدواج یک دختر است ٬ و بدون موافقت پدر یا جد پدری ٬ جز از طریق دادگاه ( آن هم به شرط قانع شدن دادگاه ) ٬ هیچ دختری نمی تواند ازدواج کند . و اگر اجازه پدر یا جد پدری نباشد و ازدواج صورت گیرد پدر و پدر بزرگ می توانند حتی بعد از ازدواج ٬ عقد نکاح دختر را از طریق دادگاه باطل اعلام کنند.

۲-طلاق
طبق قانون موجود ٬ طلاق حق انحصاری مرد است و مرد می تواند هر وقت بخواهد زنش را طلاق بدهد . اما اگر تقاضای طلاق از طرف زن باشد او باید مواردی مثل اعتیاد ٬ زندانی بودن شوهر ٬ ندادن نفقه ٬ و یا بدرفتاری همسر و ... را اثبات کند . حتی اگر زن مهریه خود را هم ببخشد باز هم برای طلاق نیاز به اجازه شوهر دارد.

۳-سرپرستی بر فرزندان
طبق قانون موجود ٬ حضانت به معنای نگهداری فرزند و ولایت به معنای سرپرستی و اداره امور مالی ٬ تصمیم در مورد تحصیل ٬ تعیین محل زندگی ٬ اجازه خروج از کشور ٬ اظهارنظر و اجازه در مورد مسائل درمانی کودک و موارد دیگر است که بر اساس قانون مدنی ایران مادر هیچوقت نمی تواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبود پدر و جد پدری هم سرپرستی فرزند به زن تعلق نمی گیرد و تنها می تواند قیم فرزند خود باشد که در آن صورت هم اداره سرپرستی زیر نظر دادستان بر کارهای مادر نظارت دارد و حتی حق فروش اموال فرزندان به عهده اداره سرپرستی است .

۴-تعدد زوجات (چند همسری)
طبق قانون موجود ٬ مرد می تواند
۴ زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای داشته باشد . و آمار نشان داده است بسیاری از مردان از این حق قانونی و ناعادلانه خود استفاده کرده اند.

۵- سن مسئولیت کیفری
طبق قانون موجود ٬ سن مسئولیت کیفری برای دختران
۹ سال قمری ( ۸ سال و ۹ ماه شمسی ) و برای پسران ۱۵ سال قمری ( ۱۴ سال و ۶ ماه شمسی ) است . به طوری که اگر یک دختر ۹ ساله مرتکب جرمی شود با او مثل یک انسان بزرگ رفتار می کنند و تمامی مجازاتی که قانون برای آن جرم در نظر گرفته حتی اگر اعدام باشد ٬ اجرا می شود . موارد استثنا این است که آن کودک را تا سن ۱۸ سالگی در زندان یا کانون اصلاح و تربیت نگه می دارند و در سن ۱۸ سالگی حکم اعدام را اجرا می کنند.

۶-تابعیت
طبق قانون موجود ٬ تابعیت زن ایرانی به فرزندش منتقل نمی شود . یعنی اگر پدر شما ایرانی باشد شما ایرانی محسوب می شوید ٬ اما داشتن مادر ایرانی ٬ شما را ایرانی محسوب نمی کند . و اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند ٬ در بعضی از موارد حتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد.

۷- دیه
طبق قانون موجود ٬ دیه جان زن نصف دیه مرد است . و برای مثال اگر مادری که پنج ماهه حامله است تصادف کند و کشته شود  دیه ای که به او تعلق می گیرد نصف دیه ایست که به جنین پسر او تعلق می گیرد.

۸- ارث
طبق قانون موجود ٬ بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث می برند . و اگر مردی فوت کند و زن و بچه داشته باشد ٬ زن یک هشتم از اموال شوهرش را به ارث می برد و اگر بچه نداشته باشند زن ٬ یک چهارم از اموال شوهرش را به ارث می برد . البته زن هیچگاه از زمین ارثی نمی برد . اگر مردی بمیرد و چند همسر داشته باشد همان سهم یک هشتم یا یک چهارم بین تمام زنانش تقسیم می شود اما اگر زنی بمیرد شوهر یک چهارم از اموال زن را به ارث می برد و اگر بچه نداشته باشند ٬ شوهر نصف اموال زن را به ارث می برد یعنی عملن شوهر دوبرابر زن ارث می برد.
 اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد تمام اموال او به شوهرش به ارث می رسد . اما اگر مردی بمیرد و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه اشجار و اموال منقول شوهر به او می رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود.

۹- قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند
طبق قانون موجود ٬ هرگاه مردی زنش را در همبستری با مرد دیگری ببیند اجازه دارد زنش را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمیکند. در مورد قتل عمدی فرزندان نیز طبق قانون ٬ پدر و جد پدری قصاص نمی شوند.

۱۰-شهادت
در بعضی از موارد زنان حق شهادت ندارند مانند جرم لواط یا مساحقه (همجنس گرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و ...
در مواردی هم که شهادت زن در دادگاه پذیرفته است ٬ دو زن شاهد برابر با یک مرد شاهد به حساب می آید و معمولا در مواردی که زنان در مورد واقعه ای شهادت می دهند حتما باید یک مرد نیز در آن مورد شهادت دهد تا برای دادگاه ملاک باشد .

نوشته شده توسط نگار در چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۷ |